ÇEVRE ve ÇİT DİZAYNI

SU SİSİ PERDESİ

Su sisi

50 pound ağırlığında TNT, ve aynı eş değer ağırlıkta Destex ve PBXN-109 kullanılarak impuls ve ilk patlama dalgası basınç değeri olarak 70 gr/m3 damlacık yoğunluğunda %40, %36 TNT için düşüş, %43, %25 düşüş Destex için, %49, %38 PBXN-109 için düşüş sağlanabilmektedir (Kaynak Naval Research Lab, US NAVY, Blast Mitigation using water mist test series)

 

 

SERT BARİYER OLUŞTURMAK


Patlamanın meydana geleceği düşünülen alan ile etkisinden korunmak istenilen alan arasında sert bariyer dizaynları. Bu bariyerlerin şekli ve yerleşim durumlarına göre patlama basıncı absorbe edilebilir.

Ayrıca sert bariyerler patlama sırasında çevreye saçılan şarapnellerin tutulması amacı ile de kullanılır.

 BARİYER DİZAYNI


Çekme mesafesinin uygulanabileceği alanlarda bariyer dizaynı ve patlamaya dayanıklı çit dizaynı tasarımı yapılmalıdır. Min 30 m. Çekme mesafesinin uygulanabildiği alanlarda zarar minimize edilmiş olur.   

YAPISAL İYİLEŞTİRMELER

DUVAR ve PENCERE DİZAYNI

Dış duvarların fonksiyonel ancak katmanlı olarak dizayn edilmesi gereklidir. Sadece bu şekilde dizayn edilmesi yetmez, aynı zamanda oluşturulan duvarın taşıyıcı sisteme bağlantı detaylarının da patlama şiddetini yutacak şekilde olması gereklidir.

Bağlantı detayları ve duvar dizaynı değiştirilemeyecek binalarda patlamaya karşı güçlendirme yapılması PU veya PUREA gibi malzemelerin kevlar, karbon fiber elyaflarla güçlendirilmesi gereklidir. Bu malzemelerin esneme katsayıları çok yüksek ve kopma mukavemetleri çok yüksek olacağı için enerji dış duvarlar tarafından emilecek ve bina içerisinde meydana gelecek zarar minimuma inecektir.

 

İç taraftan PU ile kaplanmış duvar

PP elyafla dizayn edilmiş beton

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAŞIYICI SİSTEM DİZAYNI

Yanda FEMA 427’ye göre bir patlamanın binaya etkisi görülmektedir. Patlama ani ve önceden tahmin edilemeyen bir yük olduğu için binaların taşıyıcı sistemlerinin güçlendirilmeleri gereklidir.

Taşıyıcı sistem güçlendirmeleri kimyasal olarak kolon ve kirişlerde ve çapraz güçlendirme elemanlarının bina içerisine eklenmesi sureti ile yapılır. Burada kritik olan binanın içerisinde güçlü ve sağlam bir merkez çekirdek oluşturarak dışarı doğru çıkıldıkça bu sistemin birbirini desteklediği bir yapı oluşturulmalıdır.

Dizayn edilmiş ve kimyasal olarak güçlendirilmiş kompozit bir kolonun patlama sonrası durumu. Taşıyıcı sistem iyileştirmesinde amaç plastik deformasyonlar elde etmeden, mümkün olduğunca elastik aynı zamanda da taşıma gücünü yitirmeyen güçlü kolon kiriş dizaynı sağlanmalıdır.

YANGINDAN KORUNMA

Patlama sonrası meydana gelebilecek ikincil etkilerden olan yangın için pasif önlemler alınmalıdır.

PATLAMA SONRASI İNSAN TAHLİYESİ PLANI

Patlama sonrası daralan veya kapanan kaçış yollarına alternatifler üretmek ve insan yoğunluğunun çok olduğu alanlarda bu planlara göre alternatif güzergahlar oluşturmak gereklidir.